Автор.:  Тарас Береза
Тел.:  +38 067 369 59 69
E-mail:  bereza.translator@gmail.com

Деталі
Ціна: 90.00 грн.
Словник англо-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!»
Словник англо-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» є універсальним джерелом знань для усіх, хто вивчає англійську мову. Основними перевагами Словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер. Двомовна природо Словника якнайкраще відтворює суть та показує практичне застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні.
Ціна: 80.00 грн.
Сучасний англо-український словник живої мови
Сучасний англо-український словник живої мови є яскравим відтворенням сучасної мовної картини світу і покликаний донести до користувачів колоритні вислови, які набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть. Довідкове лексикографічне видання розраховане на широке коло користувачів і передбачає зручне користування, пошук, та додаткові можливості щодо опрацювання широковживаних висловів сучасної мови. Словник налічує 3000 висловів та 9000 контекстуальних ілюстрацій, що набули широкого вжитку у сучасних друкованих джерелах (1990-2012 рр.).
Ціна: 70.00 грн.
Практичний англійсько-український словник фразеологічних синонімів
Інноваційне науково-практичне видання орієнтоване на мовознавців, філологів, перекладачів, лексикографів, журналістів, письменників, учнів старших класів, студентів гуманітарних спеціальностей, вчителів та викладачів гуманітарних факультетів. Видання рекомендоване Вченою радою Національного університету «Острозька академія».
Ціна: 60.00 грн.
Практичний англійсько-український словник фразеологічних синонімів
Словник увібрав у себе найкращі перлини народної творчості з різних куточків світу. Правдиво виплеканий з глибин народної мудрості, а у ній сила-силенна приповідок, примовок, приказок, прислів’їв, що урізноманітнять Ваше повсякденне спілкування. Видання містить рідкісні та широковживані вислови, ідіоматичні звороти, фразеологізми, порівняльні звороти, сталі та крилаті вислови, прислів’я та приказки, афоризми, повір’я та прикмети, які широко вживаються у сучасному усному та письмовому мовленні.
Ціна: 150.00 грн.
Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови
Сучасний словник живої мови «Мовою бестселерів» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3 000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це авторське видання правдивим сучасним бестселером!
Ціна: 100.00 грн.
Слова, що нас збагачують: словник вишуканої української мови
«Слова, що нас збагачують» – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її синонімічною розлогістю та величчю. Подані словникові одиниці безумовно збагатять словниковий запас кожного користувача та заохотять говорити рідною мовою якнайвишуканіше.
Ціна: 100.00 грн.
Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови
«Слова, що нас збагачують» – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її синонімічною розлогістю та величчю. Подані словникові одиниці безумовно збагатять словниковий запас кожного користувача та заохотять говорити рідною мовою якнайвишуканіше.
Ціна: 190.00 грн.
Мова – не калька: словник української мови
Словник правдивої української мови розкриває велич та красу рідного слова, звільняє нас від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу буденному словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найпроблемніших слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.